Vítáme vás na webu Firmy - Pila Doubravy

Firma se zabývá zpracováním a prodejem stavebního řeziva, dále pak nákupem a prodejem dřevní hmoty. Firma vám může zajistit realizaci střech,pergol,altánů a zahradních domků.

V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat na uvedených telefoních číslech,e-mailech a nebo nás navštivte osobně v doubravách u Zlína,kde vás rádi vyslechneme.

 

 


Dotazy

Datum: 28.11.2022

Vložil: Williamcab

Titulek: Do you want cheap and innovative advertising for little money?

Gооd dаy! piladoubravy.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd mеssаgе tоtаlly lаwfully?
Wе prоpоsе а nеw mеthоd оf sеnding аppеаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh lеttеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693
We only use chat.
no.reply.cab@gmail.com

—————

Datum: 26.11.2022

Vložil: Dorabotkasaytovt

Titulek: Pomoc pri vyvoji webu

Ahoj. Jsem soukromy specialista z Kyjeva, specializuji se na tvorbu, finalizaci a propagaci webovych stranek ve vyhledavacich. Jsem pripraven vam pomoci s rozvojem stranek a resenim stavajicich problemu. Pomohu vam prilakat cilene navstevniky a zvysit konverze. Mirne ceny. Garance vysledku.

Mohu vam take nastavit reklamu v socialnich sitich a systemech kontextove reklamy.

Muj kontaktni email sozdayusaity@gmail.com

—————

Datum: 23.11.2022

Vložil: Adams Levy

Titulek: Funds Recovery

Get in touch with Summitrecoup com if you want to recover your scammed funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with roi. Superb I Must say!

—————

Datum: 18.11.2022

Vložil: AynLak

Titulek: Are you 18? Come in and don't be shy!

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

—————

Datum: 17.11.2022

Vložil: Lyhosy

Titulek: Таможенное оформление грузов в москве

Таможенная компания «ВЭД ЛАЙН» непосредственно оказывает услуги мультимодальных перевозок из КНР в Российскую Федерацию и регионы СНГ, но также оказывает своим партнерам обширный ассортимент дополнительных услуг, которые выгодны для тех кто экономит индивидуальное время и также готов доверить нашим специалистам абсолютное сопровождение перевозок грузов и сопровождение таможенных процедур. Импортное таможенное оформление с дальнейшим обеспеченьем всех закрывающих счетов в интересах бухгалтерской отчетности. Таможенный агент «ВЭД ЛАЙН» является прямым перевозчиком товаров из КНР к тому же в любое время советуем собственно выгодные условия сотрудничества без вторых и третьих рук, переплат и дополнительных расходов. А также точно выдерживаем сроки отгрузки. Множество дополнительных услуг, например бесплатное складское хранение, дополнительная упаковка, плата за отгруженный товар в КНР и прочее. Вы получаете гарантию процесса без посредников.

<a href=https://msc.com.ru>Отписаться от рассылки</a>

—————

Datum: 13.11.2022

Vložil: AnnaGat

Titulek: Jsem оbycejna hоlka. Chсi рoznаt obycejnehо vaznehо muzе.

Аhoj?
Vsiml ?ѕеm sі, ze mnоhо kluku dava рrеdnоst nоrmalnim divkam.
Тlеѕkam muzum tаm venku, kteri melі koule uzit ѕi lasku mnоha zen a vуbrаt ѕі tu, о ktere vedel, zе budе ?еho nе?lерsim pritеlеm behеm te hrbоlаte a blaznive veсі zvane zіvоt.
Chtelа ?sem byt tоu kаmaradkоu, nе jen stabilni, sрolehlіvоu а nudnоu zеnоu v domaсnoѕti.
Jе mі 27 lеt, Annа, z Cеske republіkу, umim tаke anglісkу.
Каzdорadne mu? profil nаjdetе zdе: https://azhelcoulepfi.tk/page-52608/

—————

Datum: 08.11.2022

Vložil: Alfred Cruz

Titulek: Product supply.

Sir,

Our company needs some products found mainly in your Country, Greece, and Turkey.
I was hoping you could stand as the supplier of these products to our company in the USA. Please get back to me for more information by email: cfo@irendacorp.org or by telephone: +16503328391
Have a great day.
Dr Alfred Cruz
CFO
Irendacorp USA

—————

Datum: 08.11.2022

Vložil: XRumerTest

Titulek: Test, just a test

Hello. And Bye.

—————

Datum: 09.11.2022

Vložil: XRumerTest

Titulek: Test, just a test

Hello. And Bye.

—————

Datum: 12.10.2022

Vložil: Crytolam

Titulek: Podívejte se, jak Robot dělá $ 1000 z $ 1 investic.

Hledáte další peníze? Vyzkoušejte nejlepší finanční nástroj. Telegram - @Cryptaxbot

—————